top of page

PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS

 

Privatumo politika teikiama atsižvelgiant į galiojančius asmens duomenų apsaugos reglamentus ir ypač pagal ES reglamento 2016/679 (GDPR) nuostatas, susijusias su lorma.lt lankytojų asmens duomenų tvarkymu interneto svetainėje. Tinklalapį valdo  pagal Lietuvos įstatymus įsteigta įmonė UAB „Lorma“, kurios būstinė yra Žirmūnų g. 18-37, 09230 Vilnius, Lietuva. Ši privatumo politika teikiama tik šiai svetainei, o ne trečiųjų šalių tinklalapiams, į juos vartotojas gali kreiptis per nuorodas.

 

1. DUOMENŲ SAUGOTOJAS

 

Duomenų valdytojas yra UAB „Lorma“, Žirmūnų g. 18-37, 09230 Vilnius LIETUVA; telefonas: +370 68527337; el. paštas: info@lorma.lt

Įmonės PVM kodas LT100009712616, įmonės ID 304098055

 

2. DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAI IR METODAI

 

Naudojantis šia svetaine duomenys apie identifikuotus ar identifikuojamus fizinius asmenis gali būti renkama. Bet kokie įgyti asmens duomenys, visada laikantis galiojančių taisyklių, bus tvarkomi tik šiais tikslais: a) tikslais, kurie yra griežtai susiję ir reikalingi siekiant suteikti prieigą prie e. parduotuvės ir naudotis ja, jos funkcijomis ir jos paslaugomis; b) tikslais, kurie vykdo Lietuvos įstatymų ir Europos reglamentų numatytus įpareigojimus; c) tikslais, kurie yra reikalingi vidiniams veiklos ir valdymo reikalavimams UAB „Lorma“ susijusius su siūlomomis paslaugomis ir (arba) produktais; d) asmeninio vartotojo abonemento sukūrimui; e) teikti informacinio biuletenio paslaugą. Aiškiai ir savanoriškai pateikiant sutikimą, duomenys, surinkti šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, taip pat bus tvarkomi duomenų valdytojo tiesioginės rinkodaros tikslais, visų pirma norint siųsti svarbią informaciją, komercinę ar reklaminę medžiagą, susijusią su paslauga ir (arba) produktais, kuriuos siūlo UAB „Lorma“, taip pat el. paštu ar SMS pranešimu. Duomenys bus tvarkomi teisėtu ir teisingu būdu ir bus naudojami tik ankstesnėse dalyse nurodytais tikslais. Duomenys bus tvarkomi naudojant tinkamas priemones, užtikrinančias asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, ir gali būti atliekamas naudojant spausdintines kopijas ir (arba) naudojant automatines priemones, skirtas minėtiems duomenims saugoti, valdyti ir perduoti.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

3. DUOMENŲ SUTEIKIMO IR GALIMO ATSISAKYMO PASEKMĖS

 

Asmens duomenų perdavimas yra privalomas tik tiems tikslams, kurie nurodyti 4 str. 2 straipsnio 1 dalyje, leisti naudotis svetaine ir susijusiomis paslaugomis, kurių reikalauja vartotojas, galbūt atskleidus kiekvieną papildomą paslaugą, kuri vartotojams bus teikiama įstatymų nustatyta tvarka. Nepaisant to, svetainėje galima ieškoti nepateikus jokių asmens duomenų, tačiau tam tikros funkcijos nebus prieinamos ir tam tikros paslaugos nebus teikiamos. Duomenų perdavimas ir sutikimo dėl duomenų tvarkymo suteikimas tikslams, nurodytiems 2 str. 2 straipsnio 1 dalyje d, e ir f punktuose ir 2 dalyje yra neprivalomi: vartotojui neprašius ir (arba) nepateikus aiškaus jo sutikimo, šios paslaugos nebus teikiamos, kitų pasekmių nėra. Jei nuspręstumėte nepateikti savo sutikimo, nurodytais 2 str. 2 straipsnio 2 dalies tikslams, vis tiek galite naudotis svetaine ir paslaugomis, nurodytomis 2 str. 2 dalyje, 1 dalyje. Kitaip tariant, atsisakius ar sutikus pasekmės visada yra aiškios ir susijusios su kiekviena teikiama paslauga: pavyzdžiui, atsisakius atlikti susijusį tvarkymą gali būti užkirstas kelias apsilankyti svetainėje su visas savo funkcijas (slapukų atveju), mūsų informacinio naujienlaiškio siuntimą (2 straipsnio 1 dalies e punkto atveju) arba reklaminės medžiagos gavimą (2 straipsnio 2 dalies atveju). Bet kokiu atveju vartotojas gali apsilankyti svetainėje net nepateikdamas savo asmens duomenų ir, jei reikia, atsisakyti duoti sutikimą tvarkyti duomenis; tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos ar savybės gali būti išjungtos.

 

4. DUOMENŲ APDOROJIMO VIETA

 

Duomenų apdorojimas, sujungtas su šioje svetainėje nurodytomis interneto paslaugomis, yra atliekamas UAB „Lorma“ patalpose, netaikant jokių aiškių išimčių, ir jas tvarko tik techniniai darbuotojai, kuriuos duomenų tvarkytojas paskiria specialiai šiam tvarkymui.

 

5. APDOROTŲ DUOMENŲ RŪŠYS / SPECIALUSIS APDOROJIMAS

 

Atsižvelgiant į teikiamą paslaugą, gali būti tvarkomi įvairių tipų asmens duomenys, kaip nurodyta šiame straipsnyje. Atminkite, kad kai vartotojo įvesti duomenys taip pat liečia kitus žmones, pats vartotojas privalo įsitikinti, kad tie patys kiti žmonės pirmiausia skaito šį privatumo atskleidimą. Duomenų subjektai, jaunesni nei šešiolikos metų, gali būti tvarkomi tik gavus jų tėvų ar teisėto globėjo sutikimą. Nesant šio sutikimo, gavus duomenis iš nepilnamečio asmens, duomenų valdytojas pasilieka teisę juos ištrinti. Todėl, naudodamiesi mūsų paslaugomis, kviečiame duomenų subjektus nevesti duomenų apie nepilnamečius iki šešiolikos; bet kokiu atveju šie duomenys gali būti naudojami tik ribotais atvejais, pavyzdžiui, norint susisiekti su valdžios institucija. 5.1 Navigacijos duomenys Informacijos technologijų sistemos ir programinės įrangos procedūros, atsakingos už šios svetainės veikimą, įprasto naudojimo metu įgyja tam tikrų asmens duomenų, kurių perdavimas yra būtinas norint naršyti svetainėje. Ši informacija nėra renkama, kad būtų susieta su nustatytais duomenų subjektais; vis dėlto, atsižvelgiant į jos prigimtį, ši informacija, ją apdorojant ir susiejant su kitų turima informacija, galėtų padėti identifikuoti vartotojus. Tai apima kompiuterių IP adresus arba domenų vardus, kuriuos naudoja prie interneto prisijungiantys vartotojai, prašomų išteklių URL adresus, užklausos laiką, užklausos serveriui pateikimo būdą, gauto failo dydį. Atsakant - skaitmeninis kodas, nurodantis serverio pateikto atsakymo būseną ir kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir vartotojo naudojama platforma. Pirmiau minėti duomenys naudojami tik tam, kad būtų galima gauti anoniminę statistinę informaciją apie svetainės naudojimą ir patikrinti, ar svetainė veikia tinkamai, ir yra panaikinami iškart po apdorojimo. Šie duomenys galėtų būti naudojami nustatant atsakomybę už hipotetinius IT nusikaltimus, kurie sugadina svetainę: išskyrus šį atvejį, informacija apie internetinius kontaktus šiuo metu nėra saugoma ilgiau kaip septynias dienas. Dėl slapukų, prašome žiūrėti 8 dalį. 5.4 apačioje. 5.2.1 Duomenys, kuriuos vartotojas teikia savanoriškai (komunikacijos - registracija svetainėje). Jei pasirenkamas, aiškus ir savanoriškas komunikacijos siuntimas naudojant kontaktines formas svetainėje arba el. paštu šioje svetainėje nurodytais adresais, vėliau reikia surinkti duomenis: įskaitant jo el. pašto adresą ir sutikimą gauti atsakymus į jų užklausas. Šiuo tikslu renkami tik asmens duomenys reikalingi vartotojo tapatybei nustatyti ir jo prašomoms paslaugoms teikti (visų pirma vardas, pavardė ir el. pašto adresas). Duomenys, kuriuos vartotojas pateikė UAB „Lorma“, yra naudojami tik norint patenkinti atsiųstus prašymus arba atsakyti į juos. Duomenų valdytojo aiškiai įgalioti tretieji asmenys yra atskleidžiami tik tada, kai to reikia šiam tikslui. Informacijos specifikacijos, specialiai sukurtos tam tikroms paslaugoms paprašius, bus pateiktos atitinkamuose svetainės puslapiuose. 5.2.2 Duomenys, kuriuos vartotojas pateikė savanoriškai (norint gauti pranešimus rinkodaros ir (arba) komercinės reklamos tikslais). Kiekvienas duomenų subjektas gali savo noru pateikti savo asmens duomenis UAB „Lorma“, kad gautų komercinę ar reklaminę informaciją, kad ir kokia ji būtų, tiek skaitmenine, tiek skaitmenine forma. ir spausdinta kopija. Tik tuo atveju, kai duomenų subjektas pateikia el. pašto koordinates parduodamas produktą ar paslaugą, tokiu būdu pateiktas el. Pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginiam kitų panašių produktų ar paslaugų pardavimui pagal 196/2003 dekretą, nereikalaujant aiškaus ir išankstinio duomenų subjekto sutikimo (dar žinomo kaip „spam“). Tačiau bet kokiame tokio tipo pranešime duomenų subjektui primenama, kad jis gali bet kada ir be formalumų atšaukti sutikimą. Duomenys, tvarkomi rinkodaros tikslais, yra ištrinami duomenų subjekto prašymu, kuris gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kaip išsamiai nurodyta tolesniame str. 9. 5.3. Informacinis UAB „Lorma“ naujienlaiškis siunčiamas elektroniniu paštu tiems, kurie aiškiai to paprašė, užpildydami specialią formą šioje svetainėje ir tokiu būdu įgalindami UAB „Lorma“ tvarko jų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais. Sutikimas: šiam tikslui reikalingų duomenų (el. pašto ir vardo) suteikimas yra privalomas tik norint gauti informacinį naujienlaiškį: atsisakymas pateikti šiuos duomenis reiškia negalėjimą jo gauti. Tikslai: vartotojų pateikti asmeniniai duomenys naudojami tik naujienlaiškiui siųsti ir nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Metodas: surinkti duomenys apdorojami kompiuterizuotomis priemonėmis. Stebimos tinkamos saugumo priemonės, siekiant užkirsti kelią duomenų praradimui, neteisėtam ar neteisingam naudojimui ir pašalinių asmenų prieigai prie jų. Prenumeratos atsisakymas: norėdami nutraukti informacinio biuletenio gavimą, tiesiog pasirinkite atsisakymo nuorodą, kurią rasite kiekvieno gauto el. laiško pabaigoje, arba atsiųskite užklausą el. pašto adresu: info@lorma.lt Prenumeratos atsisakymas tvarkomas automatizuotai, todėl gavę prašymą atsisakyti šios paslaugos prenumeratos, galite sulaukti papildomų informacinių naujienlaiškių, nes jų išsiuntimas jau buvo suplanuotas prieš gaunant jūsų prašymą atsisakyti prenumeratos, tačiau ne ilgiau kaip 72 valandas. 5.4.1 Slapukai. Kas jie yra? Slapukai yra informacija, kurią saugo jūsų naršyklė, kai lankotės svetainėje naudodamiesi bet kokiu tinkamu įrenginiu (pvz., Kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu). Kiekviename slapuke yra įvairių duomenų (pvz., jo kilmės serverio pavadinimas, skaitmeninis identifikatorius ir kt.), ir jis gali likti sistemoje sesijos metu (kol jūsų naršyklė nebus uždaryta) arba ilgą laiką ir gali turi unikalų identifikavimo kodą. Kam jie skirti? Slapukai naudojami įvairiais tikslais, atsižvelgiant į jų tipą: vieni yra būtini, kad svetainė tinkamai funkcionuotų (techniniai slapukai), o kiti optimizuoja našumą, kad pasiūlytų patogesnę vartotojo patirtį arba gautų statistinius duomenis apie svetainės naudojimą, pavyzdžiui, analizės slapukus, arba jie leidžia pamatyti suasmenintą reklamą, pvz., slapukų profiliavimą. Sutikimas: bet kurį vartotojo sutikimą saugo UAB „Lorma“, savo atsakomybės srityje, naudodama techninį slapuką, trunkančią 12 mėnesių. Vartotojui pranešama trumpai atskleidžiant informaciją (reklamjuostė rodoma tol, kol nebus duotas sutikimas arba ji nebus atmesta, kaip paaiškinta 5.4.4 punkte. „Kaip išjungti slapukus?“), Taip pat visiškas informacijos atskleidimas; be to, 5.4.3 punkte pateikiamos nuorodos į bet kurių trečiųjų šalių privatumo politiką, taip pat siekiant jas išjungti (kai tai galima tiesiogiai pasiekti per tas pačias). Kaip juos išjungti? Slapukus galite išjungti naudodamiesi naršyklės nustatymais (5.4.4 punktas. „Kaip išjungti slapukus?“) Arba naudojant tam tikrų trečiųjų šalių prieinamus mechanizmus (5.4.3 punktas „Svetainėje naudojami slapukai“). 5.4.2 Bendrieji svetainėje naudojamų slapukų tipai Techniniai slapukai: jie yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. „Analytics“ slapukai (trečioji šalis): jie naudojami atliekant bendrą apsilankymų svetainėje analizę ir naudojantis trečiosios šalies paslauga. Profiliavimo slapukai (trečioji šalis): jie yra naudojami kuriant profilius apie vartotoją ir yra naudojami siunčiant reklamas, atsižvelgiant į preferencijas, kurias tas pats rodo naršydamas internete, naudodamasis trečiosios šalies paslauga. 5.4.3 Svetainėje naudojami slapukai Pirmosios šalies slapukai: naudojami tik techniniai slapukai, skirti saugoti vartotojo sutikimą naudoti slapukus (trukmė: 12 mėnesių) ir vartotojo sesijos duomenis (trukmė: 12 mėnesių). Tik tuo atveju, kai duomenų subjektas pateikia el. Pašto koordinates parduodamas produktą ar paslaugą, tokiu būdu pateiktas el. Pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginiam kitų panašių produktų ar paslaugų pardavimui pagal 196/2003 dekretą, nereikalaujant aiškaus ir išankstinio duomenų subjekto sutikimo (dar žinomo kaip „spam“). Tačiau bet kokiame tokio tipo pranešime duomenų subjektui primenama, kad jis gali bet kada ir be formalumų atšaukti sutikimą. Duomenys, tvarkomi rinkodaros tikslais, yra ištrinami duomenų subjekto prašymu, kuris gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kaip išsamiai nurodyta tolesniame str. 9. 5.3. Informacinis UAB „Lorma“ naujienlaiškis siunčiamas elektroniniu paštu tiems, kurie aiškiai to paprašė, užpildydami specialią formą šioje svetainėje ir tokiu būdu įgalindami UAB „Lorma“ tvarkyti jų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais. Sutikimas: šiam tikslui reikalingų duomenų (el. pašto ir vardo) suteikimas yra privalomas tik norint gauti informacinį naujienlaiškį: atsisakymas pateikti šiuos duomenis iš tikrųjų reiškia negalėjimą jo gauti.Tikslai: vartotojų pateikti asmeniniai duomenys naudojami tik naujienlaiškiui siųsti ir nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Metodas: surinkti duomenys apdorojami kompiuterizuotomis priemonėmis. Stebimos tinkamos saugumo priemonės, siekiant užkirsti kelią duomenų praradimui, neteisėtam ar neteisingam naudojimui ir pašalinių asmenų prieigai prie jų. Prenumeratos atsisakymas: norėdami nutraukti informacinio biuletenio gavimą, tiesiog pasirinkite atsisakymo nuorodą, kurią rasite kiekvieno gauto el. laiško pabaigoje, arba atsiųskite užklausą el. pašto adresu: info@lorma.lt Valdymas per naršyklę: Dažniausiai naudojamos naršyklės (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“, „Chrome“, „Safari“) priima slapukus pagal numatytuosius nustatymus, tačiau vartotojas gali bet kada pakeisti šį nustatymą. Tai taikoma tiek kompiuteriams, tiek mobiliesiems įrenginiams, tokiems kaip planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: tai paprastai ir plačiai palaikoma funkcija. Taigi slapukus galima lengvai išjungti pasiekiant naudojamos naršyklės parinktis ar nuostatas, ir paprastai taip pat gali būti blokuojami tik trečiųjų šalių slapukai; paprastai šios parinktys bus veiksmingos tik tai konkrečiai naršyklei ir tam tikram įrenginiui, nebent neįgalintos parinktys sujungti ir pritaikyti šias nuostatas keliems įrenginiams. Konkrečias instrukcijas galite rasti pačios naršyklės parinkčių arba pagalbos puslapyje. Tačiau techninių slapukų išjungimas gali paveikti visišką ir (arba) teisingą kelių svetainių, įskaitant šią svetainę, veikimą. Paprastai šiuo metu naudojamos naršyklės: - siūlo parinktį „Nesekti“, kurią palaiko kai kurios svetainės (bet ne visos). Tokiu būdu kai kurios svetainės nebegali rinkti tam tikrų navigacijos duomenų; - jie siūlo anoniminio ar inkognito naršymo galimybę: tokiu būdu duomenys nebus renkami naršyklėje ir naršymo istorija nebus išsaugota, tačiau naršymo duomenis vis dėlto galės įsigyti aplankytos svetainės operatorius; - jie leidžia ištrinti visiškai ar iš dalies išsaugotus slapukus, tačiau vėl apsilankius svetainėje, jie paprastai įdiegiami, jei ši galimybė nebuvo užblokuota. Žemiau yra nuorodos į dažniausiai naudojamų naršyklių palaikymo puslapius (su instrukcijomis, kaip išjungti slapukus šiose naršyklėse): - „Firefox“ (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare_e_disattivare_i_cookie) - „Internet Explorer“ (http : //windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage- cookies # ie = ie-11) - „Safari“ („iOS“) (https://support.apple.com/it-it/HT201265 ) - „Chrome“ (darbalaukyje) (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it) - „Chrome“ („Android e iOS“) (https://support.google.com/chrome/answer/2392971 ? hl = it) Trečiųjų šalių slapukai: trečiųjų šalių slapukai gali būti neleidžiami naudojant aukščiau pateiktą metodą arba susisiekiant su kiekviena trečiąja šalimi (naudojantis ankstesnėje pastraipoje pateiktomis nuorodomis). Internetiniai įrankiai: atkreipkite dėmesį, kad iš svetainės http://www.youronlinechoices.com/it/ svetainės ne tik pateikiama daugiau informacijos apie slapukus, bet taip pat leidžiama patikrinti, ar jūsų naršyklėje / įrenginyje įdiegti keli slapukai, ir, kur palaikomi, išjunkite juos taip pat.

 

6. DUOMENŲ LAIKYMO LAIKAS

 

Suteikti duomenys bus saugomi įstatymų nustatytą laiką ir bet kokiu atveju būtinai reikalingam vykdant veiklą, kuriai jie buvo surinkti (pvz., „Susisiekite su mumis“ formoje pateikti duomenys bus ištrinti po to, kai bus patenkintas susijęs prašymas) ir (arba) tol, kol neatšauksite sutikimo, numatyto tikslams, nurodytiems 1 str. 2 straipsnio 2 dalis. Tačiau surinkti asmens duomenys nebus saugomi ilgiau kaip dvidešimt keturis mėnesius rinkodaros tikslais, nurodytais 2 str. 2 straipsnio 2 dalis (draudžiantys visus pamatinių teisės aktų pakeitimus ir (arba) priedus dėl asmens duomenų apsaugos, apie kuriuos jums bus aiškiai pranešta).

 

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

 

Tikslams, nurodytiems 2 str. 2 punkte, prireikus ir tik gavus išankstinį sutikimą, duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kurių bendradarbiavimą UAB „Lorma“ gali ir (arba) naudoti teikiamoms paslaugoms teikti. Duomenys, surinkti per internetą arba bet kokiu būdu iš interneto teikiamų paslaugų, gali būti atskleisti technologiniams ir instrumentiniams partneriams, kuriuos duomenų valdytojas naudoja teikdamas paslaugas, kurių reikalauja vartotojai / lankytojai, visada laikydamiesi tikslų, nurodytų 2 str. 2. Duomenys, surinkti aukščiau nurodytais tikslais, taip pat gali būti atskleisti įmonėms, susijusioms ar priklausančioms tai pačiai įmonių grupei, kaip ir Duomenų valdytojui, ir subjektams, kuriems šiuo tikslu leidžiama pagal teisines nuostatas ir Europos reglamentus. Subjektų, kuriems duomenų valdytojas atskleidžia aukščiau nurodytais tikslais surinktus asmens duomenis, sąrašą duomenų subjektai gali gauti iš paties duomenų valdytojo ir gali būti gauti gavę išankstinį rašytinį prašymą, nusiųstą duomenų valdytojui.

 

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, kurį nurodo tvarkomi asmens duomenys. Informuojame jus, kad jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kada pareikalauti iš duomenų valdytojo, kokie duomenys apie jus yra tvarkomi, kaip jie buvo renkami, kokiais metodais ir kokiais tikslais jie tvarkomi (prieigos teisė), siekiant patikrinti jų tikslumą ir patikrinti duomenų valdytojo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumą. Jūs taip pat galite naudotis visomis teisėmis, pripažintomis šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu dėl asmens duomenų apsaugos (ES Reg.Nr. 2016/679): visų pirma, jūs galite bet kada paprašyti pataisyti ir neteisingų ar netikslių duomenų atnaujinimą, atlikto duomenų tvarkymo apribojimą ir jų panaikinimą (teisė būti pamirštam), taip pat pateikite skundą Priežiūros tarnybai dėl asmens duomenų apsaugos. Atsižvelgiant į asmens duomenis, tvarkomus naudojant automatizuotas priemones, jums taip pat pripažįstama teisė gauti su jumis susijusius duomenis struktūrizuotu ir plačiai naudojamu formatu ir galbūt perduoti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Kiekvienas prašymas, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, ir bet koks bendravimas, susijęs su jūsų teisių įgyvendinimu, gali būti nukreipti duomenų valdytojui naudojant formą „Susisiekite su mumis“, esančioje lorma.lt svetainėje, arba siunčiant el. Laišką šiuo adresu: info@lorma.lt; arba, paštu UAB „Lorma“, Žirmūnų g. 18-37 - 09230 Vilnius LIETUVA.

9. TEISĖ SUTIKTI PRENUMERUOTI IŠ NAUJO IR OBJEKTUOTI

 

Kiekvienas duomenų subjektas taip pat turi teisę bet kuriuo metu atšaukti pateiktą sutikimą, nepažeisdamas duomenų valdytojo iki to laiko atlikto tvarkymo teisėtumo. Duomenų subjektas taip pat visada turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję duomenys, jei tai vykdoma tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip nurodyta 5 str. 2 straipsnio 2 dalyje; tokiu atveju gavę pranešimą apie sutikimo atšaukimą, jūsų duomenys nebus tvarkomi jokiais tikslais (teisė prieštarauti).

bottom of page